Title Image

Kewodak bestickering

grafische vormgeving

Kewodak bestickering

Voor onze klant Kewodak Dakmakers hebben wij voor het gele wagenpark deze frisse bestickering mogen verzorgen. Compleet in de lijn van de nieuwe huisstijl, ook door ons verzorgd.